Route Eerste Wereldoorlog

ROUTE «OP HET PAD VAN DE EERSTE WERELDOORLOG»

Cimetière militaire

Étaples-sur-mer is tijdens de Eerste Wereldoorlog ontegenzeglijk de belangrijkste inkwartieringsplaats van de Britse troepen in de Pas-de- Calais: 12 km2 opleidingskamp (het grootste Britse legerkamp van Frankrijk). In de opgerichte hospitalen revalideren bijna honderdduizend zieken en gewonden in een hectische periode. De overheid is ook genoodzaakt in korte tijd een militaire begraafplaats in te richten, de grootste begraafplaats van de strijdkrachten van de Commonwealth in Frankrijk (6 hectare), die totaal bijna 11.500 graven telt.

Maak een ontdekkingstocht, wanneer u deze route aflegt en in het bijzonder wanneer u op de militaire begraafplaats loopt, het laatste waarneembare spoor uit deze periode. Ontdek het ontstaan van deze gedenkplaats en de oprichting, de architectuur, de bouw, enz.

Wij hebben voor u een brochure beschikbaar (in het Frans, Engels en Nederlands) zodat u dit ervaringspad onder de beste omstandigheden kunt ontdekken.

Download of print onze brochure:

«Op het pad van de Eerste Wereldoorlog»

Wenst u Étaples op een andere manier te ontdekken? We bieden u het hele jaar door verrassende wandelroutes met als thema’s: bepaalde stadswijken, de militaire Begraafplaats en de Schilderschool van Étaples.

Inlichtingen en reserveringen:

VVV-kantoor van Étaples-sur-mer:

03 21 09 56 94 of per e-mail contact@etaples-tourisme.com

Maakt u deel uit van een vereniging, van een club… Raadpleeg onze Dienst van groepen, deze wandelroutes kunnen op aanvraag voor een groep worden georganiseerd.


<| Historisch overzicht van Étaples-sur-mer