De haven: een verleden en een toekomst

DE HAVEN: EEN VERLEDEN EN EEN TOEKOMST

Le port bannière WEB

Met de recente voorzieningen ervan en de nog komende metamorfose is de haven een plek van Étaples-sur-mer die men niet mag missen

Étaples-sur-mer, historische vissersplaats

In de negentiende eeuw is de visserij de voornaamste economische bedrijvigheid van Étaples-sur-mer en de twintigste eeuw markeert de bloeitijd van de visserij van Étaples-sur-mer. In 1980 gaat Étaples-sur-mer, waarvan twee derde van haar bevolking uit zeemansgezinnen bestaat, er prat op dat de stad de modernste vloot van Frankrijk heeft en een zelfstandige departementale haven wordt.

Maar de verandering van de trechtermond van de Canche in de geschiedenis heeft in het nadeel van de visserij gewerkt

Sinds het midden van de achttiende eeuw ondergaat de trechtermond van de Canche (de rivier die tussen Étaples-sur-mer en Le Touquet uitmondt in het Nauw ven Calais) veranderingen. De bedding verlegt zich regelmatig. Dit heeft aanvankelijk gevolgen voor de zeevaart van de vissersboten, daarna worden dan later schepen van de nieuwe generatie verhinderd om in de haven aan te leggen. Wegens daarbij komende economische redenen kiezen de trawlers uit Étaples-sur-mer voortaan de haven van Boulogne als thuishaven.

De laatste herinnering aan de haven met dit rijke maritieme verleden van Étaples-sur-mer, is de Calvaire des Marins (Lijdensweg van de zeelieden). Deze plaats waar de zeelieden vroeger elke keer een kruisteken maakten, wanneer zij naar zee vertrokken, is nu een plaats van bezinning, van gedachtenis. Op twee zuilen zijn de namen gegraveerd van de zeelieden die op zee zijn omgekomen.

Niettemin is er nog steeds visserij in de haven van Étaples-sur-mer, waar het nog altijd wemelt van bedrijvigheid!

Elke dag brengen de ambachtelijke zeelui uit Étaples-sur-mer, wanneer ze naar de haven van Boulogne terugkeren, hun vis aan wal en verhandelen deze in hun kramen in Étaples-sur-mer.

Alles is ook in het werk gesteld om te zorgen voor een professionele dienstverlening voor de bouw, het onderhoud en reparatie van vissersschepen of voor de havendienst: de maatschappij Socarenam, die oude smederijen weer tot leven wekt, het zeer moderne droogdokgebied waar fier de grote scheepslift Le Roulev prijkt.

Nog iets verder zult u er de inschepingsplaats voor de cruises (of aperitief cruises) op de Canche vinden, met zekerheid te reserveren bij het VVV-kantoor.

Tenslotte wordt de pleziervaart betrokken bij deze boeiende activiteiten.

Grote toekomst voor de haven van Étaples-sur-mer,                                          in het hart van het zee-natuurpark van Picardische estuaria en de Opaalzeed’Opale

Na de aanleg van fietspaden, de bouw van een nieuwe havenmeester, de modernisering van de viskramen en de verzorgingsruimte, de installatie van een “Comptoir de la mer” -winkel enz., De afdeling, eigenaar van de haven heeft haar ontwikkeling resoluut voortgezet. Laatste prestatie voor de haven van Étaples-sur-mer, de recente ontwikkeling van een voetpad aan de rand van Canche. Dit boek verbindt alle faciliteiten en centra van de haven met elkaar en stelt zo een breder publiek in staat de rijkdom en diversiteit van de haven en het maritieme universum van Étaplois te begrijpen. Er is een directe verbinding met Maréis gecreëerd vanaf de oevers van de Canche, die de huidige ruimte van de traditionele gemeentelijke scheepsbouwwerf doorkruist en rechtstreeks naar de hoofdingang van La Corderie leidt. De bezoeker ziet daar een compleet beeld geven van de wereld van de visserij: buiten, economische bedrijvigheid (haven, kramen, lanen, ambachtelijke activiteiten); binnen, scheepsbouw in oude stijl en houten constructie op de scheepswerf, en de huidige visserij door het delen van ervaringen aangeboden door Maréis.


Jachthaven |>